sản phẩm của CHEVROLET

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại xe Đơn giá(VNĐ)
90279907 LA GIĂNG (ĐEN) Chevrolet chung (CIELO) 1,997,290
90304218 LA GIĂNG (ĐEN) Chevrolet chung (ESP/ NUB) 3,143,810
92209723 NẮP CHỤP LA GIĂNG Chevrolet chung (STATESMAN) 834,986
94501733 BU LÔNG TẮC KÊ Chevrolet chung (CIE/LAN/ESP) 49,680
94501734 BU LÔNG MAY Ơ TRƯỚC Chevrolet chung (LACETTI) 38,036
94501745 BU LÔNG TẮC KÊ Chevrolet chung (MATIZ) 27,686
94515402 Ê CU TẮC KÊ (&PG9) Chevrolet chung (SAL/ LEG) 37,001
94515406 Chevrolet chung (VIVANT) 16,301
94515410 Ê CU TẮC KÊ Chevrolet chung (MATIZ) 25,616
94579126 CHỤP LA GIĂNG SẮT Chevrolet chung (NEW SPARK(M300) ) 346,984
94837389 Ê-CU TẮC KÊ (&PG4) Chevrolet chung (NUBIRA II/ VIV) 69,086
95027804 NẮP CHỤP LA GIĂNG ĐÚC Chevrolet chung (CAPTIVA C140) 538,200
95040749 LA GIĂNG ĐÚC Chevrolet chung (AVEO) Liên hệ
95484909 LA GIĂNG SẮT 14X4.5 Chevrolet chung (NEW SPARK(M300) ) 2,914,040
95484913 LA GIĂNG ĐÚC 14X4.5 Chevrolet chung (NEW SPARK(M300) ) Liên hệ
95905456 LA GIĂNG (5.5JX14) Chevrolet chung (GENTRA) 3,723,930
95947416 LA GIĂNG (5.5JX14) Chevrolet chung (GENTRA) 3,347,970
95976062 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC TRÁI Chevrolet chung (NEW SPARK(M300) ) 1,421,060
95976063 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC PHẢI Chevrolet chung (NEW SPARK(M300) ) 1,421,060
95976064 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU TRÁI Chevrolet chung (NEW SPARK(M300) ) 1,422,090

tìm kiếm năng cao